MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE, samostalni prevodi, autorska dela, prevodi izvora

Menipska satira, Varon, Seneka, Lukijan – prevodi sa latinskog i starogrčkog jezika sa uvodnom studijom na temu menipske satire koji kao samostalni kjniževni žanr nastaje u antici, vekovima se razvija a danas je kao takav i prihvaćen, Stylos, Novi Sad, 2002.

Timarion ili kako se dotični napatio vizantijski roman nepoznatog autora, prevod sa srednjegrčke filologije, Stylos, Novi Sad, 2002.

Persijanac, Tit Makcije Plaut – komedija, prevod sa latinskog jezika, Stylos, Novi Sad, 2002.

Ženski glas u Rimu po Sulpicijipevod sa latisnkog jezika pesama jedine rimske pesnikinje (čije su nam pesme do danas sačuvane), i onih koje joj se pripisuju, sa uvodnom raspravom o njihovoj verodostojnosti, Stylos, Novi Sad, 2004.

Trgovac, Tit Makcije Plaut – komedija, prevod sa latinskog jezika, Stylos, Novi Sad, 2004.

Rimski kuvar po Apiciju, prevod sa latisnkog jezika najstarije knjige recepata na tlu Evrope, izbor i prerada recepata u skladu sa zahtevima savremenog kulinarstva, zajedno sa prikazom antičkog kulinarstva, kuhinjskog inventara i korišćenih namirnica, Stylos, Novi Sad, 2005.

Nula, biografija opasnih ideja – prevod sa engleskog jezika, Stylos, Novi Sad, 2006.

Stišani glasovi, ženska strana rimske istorije – popularistička studija o manje poznatom privatnom i javnom životu žena u doba antičkog Rima, ilustrovana mnogobrojnim prevodima književnih dela, istorijskih izvora i natpisa; kao i najlepšim umetničkim dostignućima iz tog perioda, od kojih su naka po prvi put objavljena kod nas, Stylos, Novi Sad, 2007.

Patriota ili kako to postati, vizantijski roman nepoznatog autora, prevod sa srednjegrčke filologije, Stylos, Novi Sad, 2007.

Platonizam u hrišćanstvu, W. Bajervaltes, prevod izvora sa latinskog i starogrčkog jezika (od IV pre.n.e do V veka n.e. i od XIII do XVI veka), Akademska knjiga, Novi Sad, 2009.

Uvod u filozofsku hermeneutiku, Z. Gronden, prevod izvora sa latinskog jezika (od I do V veka, i od XVI do XX veka), Akademska knjiga, Novi Sad, 2010.

Gozba Ksenofont, prevod sa starogrčkog jezika, zajedno sa Danijelom Jevtić Akademska knjiga, Novi Sad, 2010.

EkonomijaKsenofont, prevod sa starogrčkog jezika, Akademska knjiga, Novi Sad, 2011.

Matematički principi prirodne filozofijeIsak Njutn, prevod sa srednjevekovnog latinskog jezika onih delova koje autor za života nije preveo na engleski jezik, Akademska knjiga, Novi Sad, u pripremi.

Život Isusa Hrista – Novi zavet, Toni Volf, prevod sa italijanskog jezika, Trio, Novi Sad, 2011. 

Standardni latinsko-srspki, srpsko-latinski rečnik Omnibus, Solaris, Novi Sad, 2015. 

 PRIREDJENA IZDANJA

Išejezični leksikon pravnih i ekonomskih pojmova, vodič za sudske prevodioce i ostale nepravne struke na 6 jezika: engleskom, nemačkom, italijanskom, grčkom, ruskom i mađarskom, Usspts, Novi Sad, 2018.

Ode Mazaris na onaj svet – vizantijski roman nepoznatog autora, prevod sa srednjegrčke filologije Danijele Jevtić, Stylos, Novi Sad, 2003.

Omnibus, standardni latinsko-srpski rečnik, na čijem je sastavljanju i prikupljanju fraza i izraza radio tročlani tim klasičara: Piroška Segedi, Slađana Milinković i Vladislav Todorović, Stylos, Novi Sad, 2005.

Kembridž, ilustrovana istorija antičke Grčkejedan od prevodilaca i stručni redaktor izdanja na srpskom jeziku, Stylos, Novi Sad, 2006.

Latinsko-srpski, srpski-latinski rečnik, Službeni glasnik, Beograd, 2009.

PREVODI OBJAVLJENI U KNJIŽEVNIM ČASOPISIMA

Varon, Menipske satire, prevod sa latinskog jezika, književni časopis Pismo, 2001.

Lukijan, Dijalozi mrtvih, prevod sa starogrčkog jezika, književni časopis Pismo, 2001.

Seneka, Otikvljenje božanskog Klaudija, prevod sa latinskog jezika, časopis za veru i kulturu Istočnik, 2001.  

Timarion ili kako se dotični napatio – vizantijski roman nepoznatog autora, prevod sa srednjegrčke filologije, književni časopis Pismo,2002.

Sulpicija jedina rimska pesnikinja, prevod sa latinskog jezika, Stanje stvari – časopis za različite vidove umetničkog izražavanja, 2004.

Apicije – izbor iz Rimskog Kuvara, prevod sa latinskog jezika, književni časopis Pismo, 2004.

Ksenofont – Ekonomija, prevod sa starogrčkog jezika, književni časopis Pismo, 2006.

Patriota, vizantijski roman nepoznatog autora, prevod sa srednjegrčke filologije, književni časopis Pismo, 2006.

Ksenofont – Gozba, prevod sa starogrčkog jezika(zajedno sa Danijeom Jevtić), književni časopis Pismo, 2007.

Lukijan, Razgovori Hetera, izbor, prevod sa srednjegrčke filologije, književni časopis Koraci, 2008.

Lukijan, Razgovori Hetera, izbor, prevod sa srednjegrčke filologije, književni časopis Pismo, 2008.

Carmina Burana, prevod pesama nepoznatih autora sa srednjovekovnog latinskog jezika, književni časopis Koraci, 2010.

Ovidije, Ljubavno umeće, prevod sa latinskog jezika, književni časopis Isidorijana, u pripremi

OBJAVLJENI RADOVI U KNJIŽEVNIM ČASOPISIMA

 Menipska satira u antici –Kulturna hronika, Dnevnik, 2001.

Vizantijska satira i njeno književno nasleđe, odlomak iz studije, Stanje stvari – časopis za različite vidove umetničkog izražavanja, 2003.

Jelovnik u kupatilu, Stanje stvari – časopis za različite vidove umetničkog izražavanja, 2003.

Ženski glas u Rimu, Stanje stvari – časopis za različite vidove umetničkog izražavanja, 2004.

Brak, ljubav i seks starih Rimljanki, Stanje stvari – časopis za različite vidove umetničkog izražavanja, 2005.  

Problemi prevođenja nekih reči novovekovnog latinskog jezika čije je tumačenje izvesno ali značenje nije potvrđeno – Zbornik radova sa 31. međunarodnihh susreta prevodilaca u Beogradu, 2006.

Da li je trougao tržište-prevodilac-izdavač magičan ili jednakostraničan - Zbornik radova sa 31. međunarodnihh susreta prevodilaca u Beogradu, 2006.

Postoji li uloga lektora danas - Zbornik radova sa 32. međunarodnih susreta prevodilaca u Beogradu, 2007.

Prevodjenje drame kao «one man show» - Zbornik radova sa 32. međunarodnih susreta prevodilaca u Beogradu, 2007.

Odisejev doček na Itaci, kulturno-istorijsko-kulinarski podkontekst Homerovog epa sa izborom jela iz doba homerske Grčke i preradjenim receptima u prevodu sa starogrčkog jezika i srpskoj adaptaciji, književni časopis Koraci, 2007.

Laki ručak u kupatilu, kulturno-istorijsko-kulinarski podkontekst velnesa na rismki način, kao neophodne svakodnevne obaveze viđenijih Rimljana, sa izborom jela koji su u tim prilikama spravljani i preradjenim receptima u prevodu sa latinskog jezika i srpskoj adaptaciji, književni časopis Koraci, 2007.

Tuđice ili internacionalizmi – radionica u tri dela, CD Zbornik radova sa 34. međunarodnih susreta prevodilaca u Beogradu, 2009.

Svet buranskih pesama – problematika prevoda i prepeva opusa Carmina Burana, CD Zbornik radova sa 35. međunarodnih susreta prevodilaca u Beogradu, 2010.

  PREVODI ADAPTIRANI U RADIO DRAME

 Persijanac, Tit Makcije Plaut – komedija u režiji Stefana Džeparovskog, RTS, Radio Beograd, Dramski program, septembar, 2003. 

 Seneka, Otikvljenje božanskog Klaudija, komedija koja u antici nije bila namenjena scenskom izvođenju, u režiji Nađe Janjetović, RTS, Radio Beograd, Dramski program, maj, 2004.  

 Trgovac, Tita Makcija Plauta – komedija, u režiji Ilije Gajice, RTS, Radio Beograd, Dramski program, april, 2006.  

 Patriota ili kako to postati, vizantijski satira u dijalogu nepoznatog autora, u režiji Slađane Kilibarde, RTS, Radio Beograd, Dramski program, jun, 2007.

 Ksenofontova Gozba, u dramaturškoj obradi izvedena kao komedija, u pripremi redakcije Dramskog programa Radio Beograda.

 

Make a free website with Yola