Klasični filolog, književni i stručni prevodilac, predavač, istraživač i

stalni sudski tumač za latinski jezik

2015. godine objavila je novo III prepravljeno i dopunjeno izdanje rečnika OMNIBUS – kao samostalni projekat, namenjen svim đacima gimnazija i srednjih stručnih škola, čiji je sadržaj leksikografske građe usklađen sa planom i programom koji propisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Nakon decenije postojanja, iz ovog su rečnika očišćene štamparske, gramatičke i ostale naknadno uočene greške koje se opstale isključivo s razloga odluke prethodnog izdavača da II izdanje objavi bez mogućnosti prethodnog pregleda.

Ovaj rečnik je prerađeno novo izdanje prvog savremenog Standardnog latinskog-srpskog, srpsko-latinskog rečnika, jer je srpski pojmovnik na kraju priručnika zamenjen srpsko-latinskim rečnikom. Osim toga,  standardni školski vokabular latinskog jezika obogaćen je odrednicama iz medicine, veterine, biologije i pravnih nauka ali i dodatno osavremenjen rečima novolatinskog jezika, kao odgovor savremenom pristupu metodici nastave latinskog jezika,  te motivacija za dodatni rad i približavanje klasičnih sadržaja savremenom shvatanju nastave stranih jezika.

Slađana Milinković je jedan od osnivača, a od 2018. godine i predsednik Udruženja stalnih sudskih prevodilaca i tumača Srbije. Kao urednik i jedan od autora potpisuje Višejezični leksikon pravnih i ekonomskih termina, vodič za sudske prevodioce i ostale nepravne struke na 6 jezika: engleskom, nemačkom, italijanskom, grčkom, ruskom i mađarskom jeziku. 

Tokom protekle dve decenije sarađivala je sa velikim medijskim kućama, uglednim univerzitetima u zemlji i inostranstvu, renomiranim srednjim školama, velikim izdavačkim kućama i mnogobrojnim književnim časopisima. 

Sarađivala je sa naučno-istraživačkom stanicom Petnica, na naučnim projektima za Maticu srpsku i Arhiv Vojvodine. Stalni je saradnik književnih časopisa: Pismo, Koraci, Stanje stvari, i član nekoliko uglednih prevodilačkih udruženja u zemlji (Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, Registar stalnih sudskih tumača od 2010, Udruženje književnih prevodilaca Srbije od 2004, Srpska asocijacija za klasične studije od 2000.)  i inostranstvu (Proz.com community since 2010, Translatorsbase.com since 2007).

Kao član tročlanog tima Slađana Milinković je sarađivala na sastavljanju prvog savremenenog standardnog latinsko-srpskog rečnika, a 2009.godine na čelu tima klasičara potpisuje prvi dvosmerni latinsko-srpski, srpsko-latinski rečnik, prvi put objavljen kod nas. 

Slađana Milinković potpisuje pedesetak bibliografskih jedinica među kojima su prevodi, esejistički pasaži, stručne redakture, kao i knjige dvojezično objavljeniih prevoda sa latinskog i grčkog jezika, autorska dela i prevodi sa engleskog i italijanskog jezika. Sarađivala je sa nekoliko izdavačkih preduzeća, među kojima su Stylos, Službeni glasnik, Akademska knjiga, i Trio.

 

Make a free website with Yola